Koszty materiałów i wykonania tarasu z kompozytu, o powierzchni 20 m2 (4 × 5 m) (konstrukcja + warstwa wierzchnia).

KONSTRUKCJA: podbudowa, płyta betonowa, legary
Taras z kompozytu (fot. Tropic) Rodzaj warstwy Koszt
Żwir (30 cm) 360 zł
Płyta betonowa zbrojona (10 cm), ze spadkiem – beton klasy C8/10 (od 300 zł/m3) 700 zł
Legary kompozytowe dł. 4 m 440 zł
Zestaw łączników, wkrętów, narożników 320 zł
Suma kosztów konstrukcji 1820 zł
WARSTWA WIERZCHNIA
Rodzaj warstwy Koszt Konstrukcja* Robocizna** Koszt całkowity
Kompozytowe deski tarasowe o profilu komorowym (15x2,5x290 cm); przyjęto cenę 79,3 zł/szt. (27,34 zł/mb. lub 182,40 zł/m2) 3648 zł 1820 zł 1600 zł 7068 zł
Kompozytowe deski tarasowe o profilu pełnym (14x2,5x600 cm); przyjęto cenę 270,88 zł/szt. (45,15 zł/mb. lub 322,35 zł/m2) 6447 zł 9867 zł
* Koszt konstrukcji obliczony w tabelce powyżej
** Robocizna: wykonanie całości tarasu 60–120 zł/m2(przyjęto 80 zł/m2)

Strone projektował Zbigniew Całczyński :)