Koszty materiałów i wykonania tarasu na gruncie, o powierzchni 20 m2 (4 × 5 m), pokrytego płytkami (konstrukcja + warstwa wierzchnia).

KONSTRUKCJA: podbudowa, płyta betonowa, hydroizolacja
Taras na gruncie pokryty płytkami (fot. Kreisel) Rodzaj warstwy Koszt
Żwir (30 cm) 360 zł
Płyta betonowa zbrojona (10 cm) – beton klasy C8/10 (od 300 zł/m3) 700 zł
Hydroizolacja – membrana izolacyjna 700 zł
Warstwa spadkowa (gr. 6 cm) – beton klasy C8/10 (od 300 zł/m3) 360 zł
Elastyczna zaprawa uszczelniająca, dwuskładnikowa 960 zł
Suma kosztów konstrukcji 3080 zł
WARSTWA WIERZCHNIA
Rodzaj warstwy Koszt Suma kosztów materiałów Konstrukcja* Robocizna** Koszt całkowity
Wysokoplastyczna, mrozoodporna zaprawa klejąca do gresu 140 zł 1360 zł 3080 zł 2000 zł 6440 zł
Płytki gresowe, mrozoodporne (33 × 33 cm); przyjęto cenę 50 zł/m2 1000 zł
Fuga elastyczna, mrozoodporna, dobrana kolorystycznie do płytek 110 zł
Silikon uszczelniający, w kolorze fugi 30 zł
Sznur dylatacyjny + profile dylatacyjne 45 zł
Taśma dylatacyjna brzegowa 35 zł
* Koszt konstrukcji obliczony w tabelce powyżej
** Robocizna: wykonanie całości tarasu wraz z ułożeniem płytek 80–150 zł/m2 (przyjęto 100 zł/m2)

Strone projektował Zbigniew Całczyński :)