OGRODY-ZAKŁADANIE-PIELĘGNACJA

        
           PROJEKTOWANIE OGRODÓW  I URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI:

 • ogrody prywatne
 • zieleń przy firmach
 • aranżacje ogrodów zimowych, tarasów
 • tereny zieleni miejskiej
 • place zabaw, tereny przy szkołach

                                      USŁUGI OGRODNICZE:

 • trawniki z siewu i z rolki
 • sadzenie drzew i krzewów
 • dobór roślin wraz z nasadzeniami
 • zaopatrzenie w materiał roślinny
 • nawierzchnie (ścieżki ,place ,podjazdy)
 • systemy automatycznego nawadniania
 • oczka wodne, kaskady, stawy, strumienie, fontanny
 • ogrody skalne
 • systemy oświetlenia ogrodowego
 • mała architektura: pergole, trejaże oraz altany
 • ochrona roślin
 • doradztwo
 • pielęgnacja całoroczna istniejących ogrodów, terenów zieleni przy firmach/abonament/

          inne prace ogrodnicze

Strone projektował Zbigniew Całczyński :)